آغاز تبلیغات برای نامزدی پسر مبارک در انتخابات ریاست جمهوری

کمپین‌های انتخاباتی برای نامزدی جمال مبارک پسر حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸ آغاز به کار کردند.