مصر: قاهره جایگاه و تاثیر ایران در منطقه را درک می‌کند

سخنگوی وزارت خارجه مصر تاکید کرد قاهره وزن ایران و تاثیر آن را در منطقه درک می‌کند و گفت‌وگوها بین دو کشور درباره مسائل منطقه‌ای ادامه دارد.