جشن نوروز در بلخ؛ خاستگاه اصلی نوروز

آمادگی‌ها برای برگزاری جشن نوروز در شهرمزارشریف در شمال افغانستان جریان دارد، جشنی که در این شهر رسما فردا شروع می شود.