رتبه‌بندی شادی ملت‌های مختلف؛ نروژ اول، ایران ۱۰۸

بر اساس گزارشی که تحت نظر سازمان ملل انجام گرفته، نروژ به عنوان شادترین کشور جهان معرفی شده است. ایران در این رتبه‌بندی صد و هشتم و افغانستان صدو چهل و یکم است.