عرضه اندروید ور ۲٫۰ برای نسل اول ساعت های هوشمند هواوی

عرضه اندروید ور 2.0 برای نسل اول ساعت های هوشمند هواوی

اندروید ور نسخه ۲٫۰ قبل از پایان ماه مارس برای نسل اول ساعت‌های هوشمند شرکت هواوی عرضه خواهد شد.