عکس: آمادگی برای برگزاری جشن نوروز در کابل

فردا سه‌شنبه در افغانستان روز نوروز است و تعطیل عمومی. امروز نیز آخرین روز سال خورشیدی اعلام شده است. عکس از زحل احد کار آموز بی‌بی‌سی در کابل