قدم بعدی برای AMD چیست؟

قدم بعدی برای AMD چیست؟

در هفته‌های اخیر AMD پردازنده رایزن ۷ و رایزن ۵ را به همراه پردازنده‌ی سرور Naples که مبتنی بر معماری زِن است، رونمایی کرد. اما قدم بعدی برای این کمپانی چیست؟