اولین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات فرانسه

پنج نامزد پیشتاز انتخابات فرانسه در نخستین مناظره تلویزیونی پیش از دور اول انتخابات که در این کشور بی سابقه است شرکت کرده اند. نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که مارین لوپن از جبهه راست افراطی ملی در دور نخست بیشترین آرا را کسب خواهد کرد.