افراد موفق چگونه روز کاری را شروع می‌کنند و چطور آن را خاتمه می‌دهند

افراد موفق چگونه روز کاری را شروع می‌کنند و چطور آن را خاتمه می‌دهند

نحوه‌ای که روز کاریتان را شروع می‌کنید و به آن خاتمه می‌دهید، تأثیر زیادی بر میزان خلاقیت شما در ساعات کاری خواهد داشت.