اپل برای افزایش تولید اپل‌ واچ با کمپال الکترونیکس همکاری می‌کند

اپل برای افزایش تولید اپل‌ واچ با کمپال الکترونیکس همکاری می‌کند

به نظر می‌رسد اپل برای افزایش تولید ساعت هوشمند خود با Compal Electronics به توافق رسیده است.