گوگل هوش مصنوعی خود را در گوشی کاربران تمرین خواهد داد

گوگل هوش مصنوعی خود را در گوشی کاربران تمرین خواهد داد

با متدی به نام یادگیری توزیع‌شده، گوگل دیگر نیازی به جمع‌آوری اطلاعات کاربران برای تمرین دادن الگوریتم‌های خود نخواهد داشت.