بانک جهانی ۳ شرکت بزرگ سرمایه گذاری در افغانستان را بیمه کرد

آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چند جانبه بانک جهانی (MIGA) سه شرکت خارجی را که در افغانستان سرمایه گذاری دارند، بیمه کرده است. ارزش پوشش بیمه این شرکت‌ها به ۱۵۴ میلیون دلار می‌رسد.