برنامه های دو کاندیدای زن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه یکشنبه برگزار می شود و اگر نظرخواهی‌ها درست ازآب دربیاید، رقابت اصلی بین امانوئل مکرون و مارین لوپن است.