تجربه تلخ آلگری از بازگشت بارسلونا (گزارش تصویری)

اگرچه بیانکونری ها در بازی رفت ۳ بار دروازه بارسلونا را باز کردند؛ اما بلوگرانا به دنبال بازگشت در خانه است.​​​​​​​