ترامپ درصدد تغییر قانون ویزای H-1B و محدودیت استخدام نخبگان غیر آمریکایی است

ترامپ درصدد تغییر قانون ویزای H-1B و محدودیت استخدام نخبگان غیر آمریکایی است

دونالد ترامپ در پی امضای فرمان جدیدی است تا شرایط جذب نیرو با استفاده از ویزای H-1B را تغییر دهد و جذب نخبگان غیر آمریکایی را محدود کند.