تزریق قدرت در رگ‌های خانواده‌ی فولکس‌واگن گلف VII

تزریق قدرت در رگ‌های خانواده‌ی فولکس‌واگن گلف VII

شرکت تیونینگ آلمانی ABT، در جدیدترین پروژه‌ی تیونینگ، به سراغ یکی از برجسته‌ترین هاچبک‌های دنیا، فولکس‌واگن گلف رفته است.