تعدادی از رهبران بی جی پی دررابطه با تخریب مسجد بابری محاکمه می‌شوند

دیوان عالی هند گفته است که تعدادی از مقامات ارشد حزب بهاراتیا جاناتا (بی جی پی)، در توطئه مجرمانه در رابطه با تخریب مسجد بابری، محاکمه خواهند شد. گروهی از هندوهای تندرو در سال ۱۹۹۲ این مسجد را تخریب کردند.