در مصاحبه با خبرنگاران/ لواندوفسکی: با ۱۰ نفر، پیروزی غیرممکن بود

روبرت لواندوفسکی، مهاجم لهستانی بایرن در پایان بازی با رئال به تمجید از رونالدو پرداخت و داور بازی را زیر سوال برد.