راموس: پیکه باید بازی با PSG را دوباره تماشا کند

اشتباهات متعدد دیدار شب گذشته رئال و بایرن، جنجال های بسیاری به همراه داشت که یکی از آنها، توئیت پیکه راجع به این اشتباهات بود.