رسمی غریب در اندونزی؛ مردگانی که از میان زندگان نمی‌روند

مرگ، واقعیتی است که همه ما دیر یا زود با آن رو به رو خواهیم شد، ولی اکثر ما نمی‌دانیم که چطور باید با آن کنار بیاییم. اما مردمانی هستند که فکر می‌کنند این دانش را دارند. در جزیره سولاویزی اندونزی با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر، قرن‌هاست که مرده‌ها بخشی عادی از زندگی روزمره زنده‌ها هستند.