روزنامه‌های کابل؛ چهارشنبه ۳۰ حمل

عزل احمد ضیا مسعود، نماینده فوق‌العاده پیشین رئیس جمهوری افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب توسط آقای غنی از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز، چهارشنبه ۳۰ حمل/ فروردین کابل است.