غنی چند مقام بلندپایه از جمله نامزد یک وزارت جدید را معرفی کرد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، فیض‌الله ذکی را به عنوان نامزد وزیر کار و امور اجتماعی، فاروق وردک را به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی، نبی فراهی را به عنوان وزیر وزارت جدیدالتاسیس توریسم و عبدالکریم خدام را به عنوان والی سمنگان معرفی کرده است.