مدل ۲۰۱۸ لکسوس NX معرفی شد

مدل 2018 لکسوس NX معرفی شد

موفقیت NX در سال‌های اخیر، لکسوس را به معرفی نسخه‌ی فیس‌لیفت این کراس‌اوور تشویق کرده است. مدل جدید از سال ۲۰۱۸ وارد بازارهای جهان و ایران خواهد شد.