مرد مسلح سه نفر را در خیابان های شهر فرزنو در کالیفرنیا کشت

پلیس می گوید یک مرد مسلح در مرکز شهر فرزنوی کالیفرنیا سه نفر را به ضرب گلوله کشته و یک نفر را زخمی کرده است. به گفته جری دایر رئیس پلیس فرزنو کری علی محمد، ۳۹ ساله، درحالی که به زبان عربی فریاد می زد "الله اکبر" توسط ماموران پلیس مهار و دستگیر شد.