موتور جت چگونه شروع به کار می‌کند؟

موتور جت چگونه شروع به کار می‌کند؟

هواپیماها، جت‌ها و موضوع پرواز با آن‌ها را کمتر کسی است که در فکر نپرورانده باشد. در این مقاله به چگونگی شروع به کار موتور هواپیما می‌پردازیم.