موفقیت در کسب‌و‌کار به شیوه‌ی برندگان المپیک

موفقیت در کسب‌و‌کار به شیوه‌ی برندگان المپیک

داستان این برنده‌ی مدال المپیک به ما یاد می‌دهد که چگونه به خودمان باور داشته باشیم و برای رسیدن به اهداف خود متمرکز باقی بمانیم.