نامزد مخالف ترامپ در انتخابات میاندوره‌ای کنگره پیشتاز است

نتیجه شمارش آرا در مرحله اول انتخابات برای برگزیدن یکی از اعضای کنگره آمریکا حاکی از آن است که برای نخستین بار طی چندین دهه، نامزد حزب دموکرات بر نامزد حزب جمهوریخواه در این حوزه انتخابیه پیشی گرفته و حزب دموکرات این نتیجه را نشانه نارضایتی عمومی از دونالد ترامپ دانسته است.