نگاهی به فناوری های جدید فیسبوک در کنفرانس F8 2017

نگاهی به فناوری های جدید فیسبوک در کنفرانس F8 2017

روز گذشته فیسبوک کنفرانس توسعه‌دهندگانش را که F8 نام دارد، برگزار کرد و از فناوری‌ها و محصولات جدید خود پرده برداشت که در ادامه نگاهی گذرا به آن‌ها خواهیم داشت.