وزیر دفاع آمریکا خواستار احیای مذاکرات صلح یمن شد

جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز سه شنبه در آغاز سفر خود به منطقه خاورمیانه گفت که واشنگتن خواهان از سرگرفته شدن مذاکرات صلح یمن با حمایت سازمان ملل "در اسرع وقت" است.