وزیر دفاع آمریکا: درخاورمیانه هر جا مشکلی هست ردپای ایران هم دیده می‌شود

جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا می‌گوید که درخاورمیانه هرجا که "مشکلی" وجود دارد، ردپای ایران دیده می‌شود. وی این سخنان را در عربستان سعودی و در آغاز سفرش به چند کشور منطقه عنوان کرده است.