کالبد شکافی گلکسی اس ۸ نشان از تعمیر پذیری دشوار آن دارد

کالبد شکافی گلکسی اس 8 نشان از تعمیر پذیری دشوار آن دارد

طبق کالبد شکافی iFixit، قابلیت تعمیر‌پذیری گلکسی اس ۸ و گلکسی اس ۸ پلاس سامسونگ در سطح پایینی قرار دارد.