۳۰ فروردین: سالگرد مرگ فرانسیس جیکوب زیست شیمیدان سرشناس فرانسوی

۳۰ فروردین: سالگرد مرگ فرانسیس جیکوب زیست شیمیدان سرشناس فرانسوی

۱۹ آوریل سال ۲۰۱۳ میلادی، درست ۴ سال پیش در چنین روزی فرانسیس جیکوب زیست‌شیمیدان سرشناس فرانسوی از دنیا رفت.