۵ ذهنیتی که می‌توانند باعث اخراج شدن شما شوند

۵ ذهنیتی که می‌توانند باعث اخراج شدن شما شوند

ترس از تغییر کردن در همه‌ی انسان‌ها مشترک است؛ اما برای بقا در دنیایی که هرروز ما را به چالش می‌کشد و رسیدن به موفقیت، باید ذهنیت خود را تغییر دهیم.