بازداشت اعضای شبکه اشتراک عکس های جنسی کودکان در ‘واتس اپ’

به گفته پلیس شبکه ای که ظاهرا از "واتس اپ" برای توزیع عکس های بهره برداری جنسی از کودکان استفاده می کرد با دستگیری ده ها نفر مختل شده است. در پی اقدام پلیس ملی اسپانیا، یوروپل و اینترپل در مجموع ۳۹ مظنون دستگیر شده اند.