آمار گلزنی ضعیف ستاره آرژانتینی در دیدارهای حساس/ مسی و قحطی گل در روزهای سرنوشت ساز

لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی بارسا دیشب کاری از پیش نبرد و مانند دیگر ستارگان، پشت سد بوفون و مدافعان باتجربه یوونتوس ماند.