آیفون ۸ از سنسور اثر انگشت در پشت گوشی بهره خواهد برد

آیفون 8 از سنسور اثر انگشت در پشت گوشی بهره خواهد برد

یکی از منابع موثق، تصویر شماتیکی منتسب به آیفون ۸ فاش کرده است که نشان از جایگیری سنسور اثر انگشت در پشت گوشی دارد.