ادعای کادنا کوپه/ رئال و رد پیشنهاد بالای لیورپول برای آسنسیو

کادنا کوپا امروز گزارش داد که مارکو آسنسیو مورد توجه یورگن کلوپ قرار گرفته و لیورپول پیشنهادی ۵۰ میلیون یورویی برای جذب این ستاره ۲۱ ساله ارائه داده است.