بازگشت ۲ را فراموش کن/ بارسا و نیاز به یک شروع دوباره

بارسا در مرحله یک هشتم نهایی، با معجزه پاری سن ژرمن را حذف کرد ولی اینکه از آنها انتظار می‌رفت مقابل یووه نیز همان معجزه را تکرار کنند، در خواست بسیار دشواری بود.