تنها وکیل مدافع زن در غزنی: دیگر از ناامنی نمی‌ترسم

مسعوده، تنها وکیل مدافع زن در شهر باستانی غزنی است. او پنج سال پیش کارش را در این ولایت که بیشتر از یک میلیون جمعیت دارد، آغاز کرد.