توسعه غشای تصفیه فاضلاب شهری با بهره‌وری بالاتر

توسعه غشای تصفیه فاضلاب شهری با بهره‌وری بالاتر

محققین با توسعه‌ی نوع جدیدی از غشای فراپالایشی موفق به تصفیه‌ی فاضلاب شهری جهت مصارف عمومی شدند.