توصیه به ترامپ برای خرید مدافعان یوونتوس! (عکس)

فابریتزیو رومانو، خبرنگار نشریات گاردین و اسکای اسپورت به تمجید از خط دفاعی مقتدر یوونتوس پرداخت.​​​​​​​