جیلی از طرح مفهومی مینی‌ ون شخصی با طراحی جذاب رونمایی کرد

جیلی از طرح مفهومی مینی‌ ون شخصی با طراحی جذاب رونمایی کرد

شرکت خودروسازی جیلی در نمایشگاه خودروی شانگهای طرح مفهومی چندمنظوره‌ی خود را رونمایی کرد. این خودرو یکی مینی‌ون شخصی با طراحی چشمگیر و خاص است.