دادگاه عالی پاکستان: شواهد کافی علیه نواز شریف وجود ندارد

براساس گزارشها از پاکستان دادگاه عالی این کشور حکم داده است که شواهد کافی علیه محمد نواز شریف به اتهام فساد وجود ندارد. این اتهامات مربوط به دست داشتن سه نفر از فرزندان آقای شریف در ارتباط با معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج (فرا‌ساحلی) بوده است.