دلایل اصلی احساس نارضایتی در کارمندان

دلایل اصلی احساس نارضایتی در کارمندان

یکی از دلایل عدم رضایت کارمندان از کار، احساس گمنامی در سازمان است. بهتر است برای حل چنین مشکلاتی در انتخاب مدیر دقت کنید.