دو نفر در تظاهرات ضددولتی ونزوئلا به ضرب گلوله کشته شدند

حداقل دو نفر در جریان تظاهرات علیه دولت نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور به ضرب گلوله کشته شده اند. ده ها هزار نفر از مردم در روز چهارشنبه به خیابان ها آمدند تا خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و آزادی سیاستمداران مخالف از زندان شوند.