رژیم بحرین در هفته گذشته ۵۲ زندانی را به بیش از ۳۱۳ سال حبس محکوم کرد

مرکز حقوق بشر بحرین در گزارشی اعلام کرد که رژیم آل خلیفه در هفته گذشته ۵۲ زندانی را به بیش از ۳۱۳ سال حبس محکوم کرد.