ساخت سلول خورشیدی به ظرفیت ۳۰ برابر با الهام از ساختار گیاهان

ساخت سلول خورشیدی به ظرفیت ۳۰ برابر با الهام از ساختار گیاهان

گروهی از دانشمندان با الهام از ساختار نوعی گیاه سرخس، موفق به ساخت سلول‌های خورشیدی گرافنی با توان ذخیره‌سازی بسیار بالا شده‌اند.