نامزد انتخابات فرانسه هم‌زمان در هفت جا ظاهر شد

ژان لوک ملانشون، سیاست‌مدار فرانسوی که قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دارد، این هفته با استفاده از تکنولوژی هم‌زمان در هفت جا حاضر شد.