سرخی روبرتو:/ بارسلونا باید انتقاد پذیر باشد

سرخی روبرتو، مدافع جوان بارسلونا معتقد است اگر موقعیت های این تیم تبدیل به گل می شد نتیجه دیگری در پایان رقم می خورد.​​​​​​​