سیتروئن C5 ایرکراس معرفی شد

سیتروئن C5 ایرکراس معرفی شد

C5 ایرکراس دومین کراس‌اوور مدرن سیتروئن محسوب می‌شود. این خودرو در چین تولید خواهد شد و احتمال ورود آن به ایران نیز وجود دارد.